szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

BEZPIECZEŃSTWO /DOMOFON/

Zwiększając działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły od 12.03.2020 r. zainstalowany został domofon. Rodzice i osoby postronne kontaktować się mogą przez domofon z sekretariatem, świetlicą i oddziałami przedszkolnymi.

Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych przed lekcjami rozstają się ze swoimi Rodzicami w Strefie Rodzica na parterze i samodzielnie udają się na zajęcia do sali świetlicy szkolnej.

Uczniowie odbierani ze świetlicy po otrzymaniu informacji przez Rodziców lub osoby upoważnione do odbioru sprowadzane będą do Strefy Rodzica przez dyżurujących nauczycieli świetlicy lub pracowników szkoły. Przy wyjściu Rodzice lub osoby upoważnione podpisem potwierdzają odbiór dziecka ze świetlicy.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych będą zaprowadzane do sali na zajęcia oraz przekazywane Rodzicom lub osobom upoważnionym przez dyżurujących pracowników. Rodzice/ opiekunowie rozstają się z dziećmi i oczekują na nie po zajęciach w Strefie Rodzica. Dzieci do oddziałów przedszkolnych należy przyprowadzać nie później niż do godziny 8.30.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad ze względu na dobro, bezpieczeństwo i zdrowie uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Skip to content