szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Informacja o planowanym przywróceniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III.

W związku z wiadomościami MEN o planowaniu przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I –III od 25 maja 2020 r., zwracamy się z prośbą do  Rodziców o przekazanie informacji na temat Państwa decyzji w tej sprawie.

Z powodu stopniowego uruchamiania przedszkoli i aktualizowania danych  prosimy także Rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego o informowanie na bieżąco szkoły o ewentualnej zmianie dotychczasowej decyzji w sprawie uczestnictwa dziecka w zajęciach.

Duży wpływ na formę i sposób organizacji zajęć będzie miała ilość zgłoszeń.

Informację należy przekazywać w dniach 18-19.05.2020 r. na adres e-mail szkoły lub telefonicznie / sekretariat szkoły  (do godz. 13.00).

O terminie i formie ewentualnego rozpoczęcia zajęć zostaniecie Państwo poinformowani po podjęciu decyzji  w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem zaleceń uregulowań prawnych i wytycznych sanitarnych.

Skip to content