szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Informacje o przywróceniu zajęć opiekuńczo – wychowawczych w klasach I – III oraz opieki przedszkolnej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych od 25 maja 2020 roku.

W związku z możliwością uruchomienia w naszej szkole

zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I – III  i opieki przedszkolnej dla dzieci z oddziału przedszkolnego od 25 maja 2020 r. prosimy Państwa o szczegółowe zapoznanie się z podstawowymi ograniczeniami wynikającymi z zaleceń GIS iMZ, rozporządzeń MEN oraz Procedurami Bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej w Świątnikach Górnych, która znajduje się na naszej stronie internetowej.

Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I – III,

którzy podejmą decyzję o uczestnictwie ich dziecka  w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i opieki przedszkolnej w okresie epidemii COVID-19

proszeni są o wypełnienie odpowiednich dokumentów i przekazanie ich

do dnia 22 maja 2020 r. do godziny 10.00

drogą mailową lub tradycyjną (wrzucenie korespondencji do skrzynki na listy).

22 maja 2020 r. na stornie internetowej szkoły w godzinach popołudniowych zostanie zamieszczona informacja o planie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Podjęte środki bezpieczeństwa mają na celu zminimalizowanie możliwości zakażenia, ale nie gwarantują całkowitego wyeliminowania związanego z nim ryzyka. W związku z tym Rodzic decydujący o powrocie dziecka do szkoły lub jego udziale w konsultacjach będzie zobowiązany do wypełnienia stosownego zgłoszenia lub deklaracji oraz oświadczenia.

Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej w zakładce:

INFORMATOR / DOKUMENTY / upoważnienia/oświadczenia oraz regulaminy

Skip to content