szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Informacje na rozpoczęcie roku szkolnego 2020 / 2021

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 ze względu na okres zagrożenia Covid-19 będzie miało inny niż dotychczas charakter.

 W dniu rozpoczęcia roku szkolnego nie będziemy organizować akademii inaugurującej rok szkolny. Uczniowie będą spotykać się ze swoimi Wychowawcami według podanego poniżej harmonogramu. Ze względu na konieczność przestrzegania zasad reżimu sanitarnego dzieci na teren szkoły wchodzą same, bez Rodziców – wyjątek stanowią uczniowie klas pierwszych i dzieci z oddziału przedszkolnego.                   

1 września 2020 r. – we wtorek

Spotkania dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas pierwszych odbędą się na hali sportowej:

klasa/grupa godzina                       wychowawca
oddział przedszkolny 9.00 p. Klaudia Marzec i p. Katarzyna Zięba
kl. 1 A 9.30 p. Maria Popek
kl. 1 B 10.00 p. Ewelina Kaim
kl. 1 C 10.30 p. Monika Rycerska

Prosimy, aby z jednym dzieckiem na hali sportowej

przebywał tylko jeden Rodzic.

W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego mogą wziąć udział dzieci i opiekunowie bez żadnych objawów chorobowych. Dziecko i Rodzic muszą posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. Przy wejściu na halę sportową należy skorzystać z płynu dezynfekcyjnego. Dzieci po wejściu na halę zajmują miejsca na krzesełkach, a opiekunowie na trybunach z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego – odstępu 2 m  między osobami.

Spotkania uczniów klas II – VIII  odbędą się w salach lekcyjnych z wychowawcami:

klasa godzina nr sali
kl. 2 A 9.00 II-1
kl. 2 B 9.15 II-3
kl. 3 A 9.30 I-3
Kl. 3 B 9.45 II-2
kl. 4 A 10.00 0-5
kl. 4 B 10.15 I-2
kl. 5 10.30 I-8 stary budynek
kl. 6 A 10.45 0-10 stary budynek
kl. 6 B 11.00 I-1
kl. 7 A 11.15 0-3
kl. 7 B 11.30 I-9 stary budynek
kl. 8 A 11.45 0-4
kl. 8 B 12.00 I-6

Nowi wychowawcy zostaną przedstawieni uczniom w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Wychowawcy oczekują na zewnątrz budynku (przed wejściem do szkoły) na uczniów swoich klas. Uczniowie zobowiązani są do zachowania bezpiecznych odległości 2 m między sobą. Uczniowie wraz  z wychowawcą udają się do wyznaczonej sali, muszą posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. Zobowiązani są do skorzystania z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki. Rodzice oczekują na dzieci na zewnątrz budynku. Spotkania z wychowawcami trwać będą 45 min.

Rodzice za pośrednictwem uczniów otrzymają pakiet dokumentów do wypełnienia i podpisania przez Rodziców/ opiekunów prawnych. Aby usprawnić organizację nowego roku szkolnego (w tym m.in. pracy świetlicy, organizacji żywienia) prosimy o zwrot dokumentów najpóźniej do 4 września 2020 r.

Skip to content