szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Projekt „Po co mi to? – jak efektywnie wykorzystać umiejętności matematyczne w przedmiotach przyrodniczych”

Nasza Szkoła przystąpiła do programu dotacji Fundacji mBanku, który wspiera rozwijanie umiejętności matematycznych wśród dzieci i młodzieży. Nauczyciele Szkoły przygotowali projekt pt. „Po co mi to? – jak efektywnie wykorzystywać umiejętności matematyczne na przedmiotach przyrodniczych”.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych. Podczas zajęć uczniowie będą mogli poznać proste narzędzia, dzięki którym obliczenia na przedmiotach przyrodniczych staną się prostsze. Warsztaty obejmą pięć obszarów tematycznych. Pierwszym tematem warsztatów będzie wykorzystanie łamigłówek, zagadek i gier w edukacji matematycznej. Zajęcia odbędą się w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Kolejne warsztaty obejmują zagadnienia związanie z obliczaniem stężeń procentowych roztworów substancji. Uczniowie będą mogli samodzielnie przygotowywać roztwory, obliczać ich stężenia a następnie doświadczalnie potwierdzać uzyskane wyniki. Warsztaty z geografii to okazja do poznania zagadnień związanych z analizą danych statystycznych. Uczniowie będą wyszukiwać potrzebne informacje, obliczać parametry statystyczne oraz wyciągać wnioski. To wszystko z użyciem tabletów. Na zajęciach z biologii uczniowie zgłębią tematy dotyczące kształtów liści oraz unerwienia roślin. Otrzymane wyniki przedstawią na wykresach i diagramach. Podczas warsztatów z fizyki odbędzie się gra terenowa w Ogrodzie Doświadczeń w Krakowie. Uczniowie będą wykonywać doświadczenia oraz zadania z użyciem tabletów.

Realizacja projektu była zaplanowana na wiosnę 2020 roku, jednak pandemia spowodowała konieczność przesunięcia zajęć na jesień bieżącego roku.