szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

KONKURS BOŻONARODZENIOWY

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych

Celem konkursu jest:

 1. rozwijanie aktywności twórczej oraz zainteresowań i talentów  artystycznych, literackich i kulinarnych,
 2. kształtowanie kreatywności i wyobraźni,
 3. kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,
 4. kształtowanie tożsamości narodowej – kultywowanie tradycji regionalnych dotyczących „małej Ojczyzny”,
 5. stwarzanie możliwości prezentacji własnych prac.

Założenia konkursu:

 1. Adresatami konkursu są uczniowie/dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną pracę o tematyce bożonarodzeniowej z akcentami regionalnymi.
 3. Zadaniem uczestników będzie wybranie jednego rodzaju konkursu :
 4. konkurs plastyczny (ozdoby na choinkę lub opakowania na prezent);
 5. konkurs literacki (napisanie wierszyka z życzeniami lub opowiadania);
 6. konkurs kulinarny (przygotowanie przysmaku świątecznego lub  wypieku np. pierników i ich ozdobienie).
 • Praca plastyczna ma mieć formę przestrzenną i wykonana może być dowolną techniką.
 • Praca literacka – tekst konkursowy musi w całości stanowić oryginalną twórczość autora pracy, nie może być plagiatem lub kopią innych utworów lub ich fragmentów. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki konkursu:

 1. Każdy rodzaj konkursu zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach i grupach wiekowych:
 1.   Prace literackie lub zdjęcia prac plastycznych, kulinarnych należy przesłać do  p. Piotra Kaima na adres e-mail piotrkaim@interia.pl  wraz z informacją dotyczącą ucznia/dziecka. W treści e-mail należy podać następujące dane:
 2. imię i nazwisko ucznia/dziecko
 3. klasa/grupa
 4. kategoria (należy wpisać symbol: KI – praca indywidualna lub K II – praca rodzinna).

W tytule e-mail proszę wpisać treść: „Praca konkursowa”.

 •   Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 20.12.2020 r.
 •   Prace dostarczone po terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród:

 1. Organizator przewiduje nagrody w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych (po trzy zwycięstwa i dwa wyróżnienia).
 2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 3. Komisja zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie przyznawania nagród. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Ogłoszenie wyników odbędzie się 20 stycznia 2021r.
 5. Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły sp.swiatnikigorne@interia.eu
 6. Uczestnicy konkursu klas I-VIII za wykonaną pracę zostaną uhonorowani dodatkową oceną z przedmiotu (języka polskiego, plastyki lub techniki).
Skip to content