szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Podsumowanie projektu „Po co mi to”

„Po co mi to? – jak efektywnie wykorzystywać umiejętności matematyczne na przedmiotach przyrodniczych”– podsumowanie projektu

Od października 2020 roku uczniowie ósmych klas naszej szkoły uczestniczyli w projekcie „Po co mi to? – jak efektywnie wykorzystywać umiejętności matematyczne na przedmiotach przyrodniczych”.

Realizacja projektu była możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania od Fundacji mBanku. Z pozyskanych środków zostały zakupione m.in. tablety, których uczniowie używali podczas fizycznej gry terenowej zorganizowanej w krakowskim Ogrodzie Doświadczeń, a także podczas odkrywania, co ma ze sobą wspólnego matematyka i geografia. Uczestnicy projektu odwiedzili również Muzeum Inżynierii Miejskiej, a podczas zajęć z biologii badając struktury liści dowiedzieli się, że i tam matematyka zostawia swój ślad. Uczniowie zagrali także w interesujące gry matematyczne i badali stężenia roztworów za pomocą refraktometru zakupionego również dzięki dofinansowaniu od Fundacji.

Celem naszego projektu było pokazanie, że matematyka i jej narzędzia mają bardzo szerokie zastosowania, również tam, gdzie czasami trudno się jej dopatrzeć. Według uczestników projektu zajęcia były ciekawe i fascynujące. Teraz już wiedzą, po co uczą się matematyki i jak zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Na zięciach: uczniowie klas ósmych zwiedzający wystawę „Futuronauci” w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Skip to content