szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Zgadnij kim jestem?

REGULAMIN KONKURSU

    Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
   Szkolnych dlatego biblioteka szkolna zaprasza uczniów
           klas 3-4, 5-6, 7-8
            do udziału w

           I edycji konkursu
          Zgadnij kim jestem?

dotyczącego znajomości najpopularniejszych książek dla młodzieży.

Cele konkursu :

 1. Rozbudzenie stałego zainteresowania literaturą oraz promocją książki.
 2. Popularyzowanie wśród młodzieży literatury polskiej i światowej.
 3. Zachęcenie uczniów do częstszego korzystania z zasobów biblioteki szkolnej.

Przebieg konkursu:
1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 3-4, 5-6 oraz 7-8.

 1. Konkurs rozpocznie się 4 października 2021 r., a trwał będzie do 29 października 2021r.
 2. W wyznaczonych dniach ( poniedziałek i czwartek) wysyłane będą poprzez Librusa oraz dostępne na drzwiach świetlicy przy bibliotece zagadki dla poszczególnych klas.
 3. Każda zagadka to fragment utworu literackiego.
  Odpowiedź powinna zawierać: autora, tytuł oraz głównego bohatera książki.
 4. Odpowiedzi należy odesłać poprzez Librus lub przynieść do biblioteki w tym samym lub następnym dniu.
 5. Za prawidłową odpowiedź można uzyskać 1, 2 lub 3 punkty.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu listopada 2021r. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!!!!
Skip to content