szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

INFORMACJA I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA R.SZK. 2023/2024

Po weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków i złożonych dokumentów podajemy do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji do oddziału przedszkolnego.

Zakwalifikowanie dziecka do oddziału przedszkolnego
nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

Rodzice kandydata zobowiązani są do złożenia potwierdzenia formularza woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

w dniach od 03 kwietnia 2023 r. do 13 kwietnia 2023 r.

w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Wzory druków do pobrania znajdują się przy wejściu głównym   do szkoły lub na stornie internetowej  www.spswiatnikigorne.eu  w zakładce REKRUTACJA 2023/2024

W razie zapytań proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły nr tel. 12 270 50 40.

Rodzice dzieci, które w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 uczęszczały do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnychi złożyli w wyznaczonym terminie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego nie biorą udziału  w postępowaniu rekrutacyjnym (2 kandydatów), są przyjęte do oddziału przedszkolnego na nowy rok szkolny 2023/2024.

14 kwietnia 2023 r. opublikowana zostanie lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok 2023/2024 zgodnie z liczbą miejsc posiadanych przez naszą placówkę i ilością punktów uzyskanych przez kandydatów. Lista zostanie zamieszczona na drzwiach przy wejściu głównym do szkoły.

Skip to content