szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Biblioteka

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIWICZA

W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Postanowienia ogólne

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Zaleca się nakładanie maseczki lub przyłbicy podczas wykonywania obowiązków w kontakcie z innymi osobami.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m).
 3. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o limicie osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu bibliotecznym (max. 3 osoba).
 4. Ograniczona zostaje  możliwość korzystania z kącików dla dzieci i czytelni oraz przebywania między regałami książek.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa preferowany jest kontakt oraz rezerwowanie zbiorów drogą mailową za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie biblioteki bibliotekaspswiatniki.pl.tl w zakładce „Kontakt”, mailowo biblioteka.spswiatniki@gmail.com lub za pośrednictwem e-dziennika Librus.
 6. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 7. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę). 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Okres kwarantanny dla książek wynosi 48 godzin, a innych materiałów przechowywanych w bibliotekach o powierzchni plastikowej (np. płyty) do 72 godz.
 2. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał.
 3. Miejsce odbioru książek jest systematycznie dezynfekowane.
 4. Zwrotu książek i podręczników należy dokonywać według obowiązujących zasad:
  1. do zwracanej książki należy dołączyć kartkę z danymi czytelnika (imię, nazwisko ucznia, klasa),
  1. komplety podręczników zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. (należy usunąć z podręczników foliowe okładki, wymazać zapisanych ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książek – np. sklejenie rozdarcia).
 1. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
 2. Przyjęte książki należy wyłączyć  z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 3. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 4. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub braku jakiegoś egzemplarza podręcznika rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności lub odkupienia podręcznika.
 1. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
 2. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
Skip to content