szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Zmiana długości przerw

Komunikaty Dyrektora w sprawie zmiany długości przerw międzylekcyjnych.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świątnikach Górnych informuje, że zgodnie z §14 ust.3
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.10.2018r., zmieniającego
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach Dz.U. poz.2140 i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu
Uczniowskiego; postanawia od dnia 21 października 2019r. wprowadzić następujące
długości przerw;

1. 7.45 – 8.00
2. 8.45 – 8.55
3. 9.40 – 9.50
4. 10.35 – 10.45
5. 11.30 – 11.45 /PRZERWA OBIADOWA/
6. 12.30 – 12.45 /PRZERWA OBIADOWA/
7. 13.30 – 13.35
8. 14.20 – 14.25
9. 15.10 – 15.15

Aktualny harmonogram lekcji i przerw międzylekcyjnych znajduje się pod linki (kliknij tutaj)

Skip to content