szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych /po  zamianach/; w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim

19.10.2020r.

20.10.2020r./zamiast 02.11.2020r./

25.05.2021r.

26.05.2021r.

27.05.2021r.

28.05.2021r./zamiast 04.01.2021r./

04.06.2021r.

Skip to content