szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Rada Rodziców

Wpłatę na Radę Rodziców można dokonać przelewem na konto w

Banku Ochrony Środowiska:
44 1540 1115 2111 0003 2956 0001

(w tytule przelewu proszę wpisać: imię nazwisko dziecka oraz klasę)

lub w sekretariacie szkoły .

Skip to content