szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

SZANOWNI PAŃSTWO, PRZYPOMINAMY, APELUJEMY I PROSIMY O ROZWAGĘ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zamknięcie szkół to nie jest dla naszych uczniów czas ferii (przerwy w nauce). Wymaga on od całej społeczności szkolnej (wszystkich pracowników szkoły, uczniów i rodziców) zaangażowania i zrozumienia zaistniałej sytuacji.

Uczniowie w tej sytuacji muszą przebywać w domu i unikać przebywania     w większych skupiskach np. spotkaniach grupowych, wyjściach na boiska sportowe, do galerii handlowych, środkach komunikacji i innych miejscach publicznych.

Od 16.03.2020 r. nie odbywają się na terenie szkoły żadne zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze.

Nauczyciele uczący w poszczególnych klasach kontaktować się będą z uczniami i rodzicami poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS i e-maile służbowe. Tą drogą przekazywać będą materiały i zadania do indywidualnej pracy w domu oraz informacje (w czasie zawieszenia zajęć). Prosimy o stały kontakt.

Przy drzwiach głównych znajduje się skrzynka na korespondencje (przesyłki, dokumenty rekrutacyjne – zamieszczone w zaklejonej kopercie itp.)

Prosimy o korzystanie z telefonicznego i mailowego kontaktu ze szkołą.

Tel.: 12 270 50 40

e-mail: szkola.sg@sp.swiatki-gorne.pl

Skip to content