szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – NOWE REGULACJE PRAWNE.

Szanowni Państwo ! Drodzy Uczniowie !

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.  

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa dzieci MEN zawiesiło zajęcia w szkole, od 25.03 do 10.04.2020r. zgodnie z rozporządzeniem organizowane będzie kształcenie na odległość.

Zostały wprowadzone następujące zmiany:

  • modyfikacja tygodniowego podziału godzin,
  • ustalenie terminów konsultacji poszczególnych nauczycieli z rodzicami i uczniami;

klasy 0 i 1 – 3 przez e-mail służbowy nauczyciela, dziennik elektroniczny LIBRUS, telefonicznie,

klasy 4 – 7 przez e-mail służbowy nauczyciela, dziennik elektroniczny LIBRUS,

  • praca uczniów będzie monitorowana i oceniana.

Utrzymujcie Państwo stały kontakt ze szkołą – wychowawcą, nauczycielami uczącymi poprzez korzystanie z e-dziennika, e-mail, rozmowy telefoniczne, stronę internetowa szkoły lub inne ustalone formy komunikacji.

Zachęcajcie Państwo dziecko do samodzielnej nauki i udzielajcie wsparcia (ale nie wyręczajcie dzieci w wykonywaniu zadań) w oparciu o informacje pozyskiwane od nauczycieli oraz proponowane edukacyjne, bezpłatne zasoby internetowe z  zachowaniem zasad higieny pracy i bezpieczeństwa w sieci (np. kontroli rodzicielskiej).

Pomóżcie swoim dzieciom w zaplanowaniu i organizacji nauki zdalnej (jeśli to możliwe w godzinach zgodnych z planem lekcji) oraz czasu wolnego podczas konieczności pozostania w domu i ograniczenia kontaktów z innymi osobami.

Przypominamy o konieczności rygorystycznego przestrzegania w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń oraz bezpieczeństwa.


Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji w kraju.

 Drogi Uczniu


Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu, przestrzeganiu zasad higieny    i ograniczeniu kontaktów z innymi osobami.

Zawieszenie zajęć w szkole nie jest czasem wolnym od nauki.

Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć, to czas zdalnej nauki pozwalającej na uzupełnianie twoich wiadomości, zdobywanie wiedzy i rozwijanie kompetencji.

To przede wszystkim czas samodzielnego uczenia się, z pomocą nauczycieli ukierunkowujących twoje działania poprzez zastosowanie różnych form i metod nauki zdalnej, także z wykorzystaniem edukacyjnych, bezpłatnych zasobów internetowych z zachowaniem zasad higieny pracy i bezpieczeństwa w sieci, przy jednoczesnym wsparciu rodziców.

Utrzymuj samodzielnie lub za pomocą rodziców stały kontakt z wychowawcą i nauczycielami uczącymi poprzez korzystanie z e-dziennika, e-mail, rozmowy telefoniczne, stronę internetowa szkoły lub inne ustalone formy komunikacji.

Pamiętaj, że najlepsze efekty daje praca systematyczna!

Materiały do pracy na dany dzień, będą dostępne od godz. 9:00.

Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!

W komunikacji z nauczycielami pamiętaj o kulturze językowej.

ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA I WYTRWAŁOŚCI

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA

W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH

Skip to content