szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

REKRUTACJA 2020/2021 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne i są zakwalifikowani do oddziału przedszkolnego na nowy rok szkolny.

Jednak zakwalifikowanie dziecka do oddziału przedszkolnego nie jest równoznaczne z przyjęciem. Dziecko zostanie przyjęte do oddziału przedszkolnego, po złożeniu przez rodziców potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego.

Potwierdzenia woli zapisu należy dokonać
w dniach
od 31.03.2020 r. do 03.04.2020 r.

Ze względu na obecną sytuację prosimy Rodziców o spełnienie tego wymogu postępowania rekrutacyjnego w wyznaczonym terminie elektronicznie lub w formie papierowej poprzez pozostawienie druku potwierdzenia woli w skrzynce do korespondencji przy wejściu głównym.

Wzór druku znajduje się na stornie internetowej szkoły www.spswiatnikigorne.eu / w zakładce rekrutacja /

W razie zapytań proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły
 nr tel. 12 270 50 40

Dzieci, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczały do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych i ich Rodzice złożyli w wyznaczonym terminie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym (2 kandydatów), są przyjęte do oddziału przedszkolnego na nowy rok szkolny 2020/2021.

Skip to content