szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

100 DNI DO 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Jan Paweł II do końca swoich dni uczył nas,  jak żyć.

Pamiętajmy o jego nauce.

„Niech nasza droga będzie wspólna.

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.

Niech nasza miłość będzie potężna.

Niech nasza nadzieja będzie większa

od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwić.”

Jan Paweł II

W tym roku przypada 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II, przyświecają jej słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego podczas pierwszej pielgrzymki do Polski na krakowskich Błoniach:

„Musicie być mocni mocą miłości…”

Słowa te nabierają szczególnego znaczenia w obecnym czasie, dlatego uczniowie naszej szkoły z klas II – V na tę okoliczność w ramach zdalnych zajęć katechetycznych włączyli się w inicjatywę upamiętniającą to historyczne wydarzenie. Pokazali, że św. Jan Paweł II wciąż jest żywy w nas i poprzez nasze codzienne działania.

UCZNIOWIE PODALI

100 POWODÓW, ZA KTÓRE KOCHAMY JANA PAWŁA II

…za miłość do Boga i każdego człowieka, wiarę, modlitwę, dobroć, wyrozumiałość, bliskość, braterstwo, wielkie serce, cierpliwość, spokój, bezgraniczną ufność, troskę o rodzinę, umiłowanie dzieci, obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, działania na rzecz pokoju na świecie, nieustanne wstawiennictwo do Boga, bezgraniczne zawierzenie Matce Bożej – Maryi, podróże po całym świecie, pielgrzymki do Ojczyzny, okno papieskie na ul. Franciszkańskiej w Krakowie upamiętniające wieczorne rozmowy z Papieżem, spotkania z młodzieżą oraz zainicjowanie Światowych Dni Młodzieży, nauczanie, głoszenie Słowa Bożego, jednoczenie ludzi, otwartość, szacunek do każdego człowieka, wielką mądrość, znajomość wielu języków, ogromną wiedzę, skromność, umiejętność wybaczania (nawet zamachowcy), znoszenie cierpienia, podtrzymywanie na duchu, radość, poczucie humoru, dobre słowo, wrażliwość, życzliwość, ciepło, wsparcie, zaufanie, sympatię, szczerość, czas dla drugiego człowieka, umiejętność dialogu, umacnianie w dobrym, napominanie, wskazywanie dróg życiowych, dodawanie otuchy i odwagi słowami „Nie lękajcie się”, stawianie wyzwań, kształtowanie naszych sumień,  głoszenie prawdy, odwagę, zaangażowanie, niestrudzenie w dążeniu do celu, poszanowanie godności, pomoc innym, poświęcenie, pracowitość, powołanie, służbę Bogu, przezwyciężanie zła dobrem, Twoje kapłaństwo, udzielane sakramenty, pobożność, orędownictwo, przyjaźń, wyrozumiałość, drogowskazy życiowe, uczynki miłosierne, troskę o ludzi starszych, otaczanie modlitwą ludzi chorych i cierpiących, umiłowanie Ojczyzny, głęboki patriotyzm, dumę z bycia Polakiem, troskę o rodaków, wpływ na zmiany w świecie, bycie Ojcem wszystkich narodów, niezwykły pontyfikat, niezłomność, bycie autorytetem, dawanie poczucia bezpieczeństwa, otrzymane łaski i cuda za wstawiennictwem Jana Pawła II, obecność w naszych sercach (domach), wzór cnót, świętość, wrażliwość na piękno, talenty, pasje, twórczość, dzieła Papieża, umiłowanie sztuki, podziwianie przyrody, górskie wędrówki, „papieskie kremówki”, miejsca upamiętniające Twoją obecność wśród nas, Twoje życie, Twój Testament.

Zdjęcie Papieża pochodzi z archiwum Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie

Skip to content