szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

15 kwietnia 2020 r. – informacja o kandydatach przyjętych do klasy I

Wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (na terenie Świątnik Górnych) zostały przyjęte do klasy I z urzędu na podstawie zgłoszenia Rodziców.

Dzieci spoza obwodu naszej szkoły, które uczęszczały do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 i realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w naszej placówce, na podstawie wniosku rodziców, wszystkie zostały przyjęte do klasy I.

Wszyscy kandydaci (spoza obwodu szkoły), których Rodzice 08.04.2020 r. zostali poinformowani o zakwalifikowaniu ich dziecka do klasy I na nowy rok szkolny i potwierdzili wolę realizacji obowiązku szkolnego w naszej placówce zostali do niej przyjęci.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z sekretariatem szkoły

w godzinach od 8.00 do 12.00

  nr tel. 12 270 50 40, mail: www.spswiatnikigorne.eu

Lista dzieci przyjętych do klasy I wywieszona jest na tablicy informacyjnej na parterze budynku szkoły.

Skip to content