szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne powracają do pracy stacjonarnej.

Bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej dotyczy spotkań indywidualnych, a jej realizacja jest bardziej efektywna w osobistym kontakcie. Dlatego też od 4 maja br. zostaje przywrócona stacjonarna praca poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, mogą być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Dane kontaktowe; Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie dostępne na stronie naszej szkoły /przydatne linki/.

Skip to content