szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Informacja o możliwości konsultacji dla uczniów klas IV-VII na terenie szkoły od 1 czerwca 2020 roku.

W związku z możliwością uruchomienia w naszej szkole

konsultacji dla uczniów klas IV-VII na terenie szkoły od 1 czerwca 2020 r. prosimy Państwa o szczegółowe zapoznanie się z podstawowymi ograniczeniami wynikającymi z zaleceń GIS i MZ, rozporządzeń MEN oraz Procedurami Bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej w Świątnikach Górnych, która znajduje się na naszej stronie internetowej.

Rodzice uczniów  klas IV – VII,

którzy podejmą decyzję o uczestnictwie ich dziecka  w konsultacjach na terenie szkoły w okresie epidemii COVID-19

proszeni są o wypełnienie odpowiednich dokumentów i przekazanie ich

do dnia 26 maja 2020 r. do godziny 14.00

drogą mailową lub tradycyjną (wrzucenie korespondencji do skrzynki na listy).

28 maja 2020 r. na stornie internetowej szkoły zostanie zamieszczony harmonogram konsultacji.

Podjęte środki bezpieczeństwa mają na celu zminimalizowanie możliwości zakażenia, ale nie gwarantują całkowitego wyeliminowania związanego z nim ryzyka. W związku z tym Rodzic decydujący o powrocie dziecka do szkoły i jego udziale w konsultacjach będzie zobowiązany do wypełnienia stosownej DEKLARACJI oraz OŚWIADCZENIA.

 

Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej w zakładce:

INFORMATOR / DOKUMENTY / upoważnienia/oświadczenia oraz regulaminy

 

 

Skip to content