szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

ROZDANIE ŚWIADECTW UCZNIOM I ZAKOŃCZENIE DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Szanowni Państwo,
 Drodzy Uczniowie

przypominamy, że zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze (świetlicowe) w tym roku szkolnym 2019/2020 w klasach I-VII kończą się w piątek, 26 czerwca.

W związku z wciąż obowiązującym stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami szkoła nie będzie mogła zorganizować tradycyjnej, uroczystej akademii na zakończenie roku szkolnego. Ze względu na liczbę uczniów rozdanie świadectw promocyjnych odbędzie się w ustalonych dniach i godzinach z zachowaniem środków bezpieczeństwa:

  • klasy IV – VII w piątek 26 czerwca,            
  • klasy I – III  we wtorek 30 czerwca,
  • zakończenie dla dzieci z oddziałów przedszkolnych we wtorek 30 czerwca (szczegółowe informacje podane zostały na naszej stronie 23.06.2020 r.)

UWAGA!!!

Proszę, aby nie gromadzić się na terenie szkoły i dostosować się do wytycznych w związku z organizacją wydawania świadectw szkolnych.

Zajęcia w oddziale przedszkolnym w dotychczasowej formie zajęć stacjonarnych i kształcenia na odległość odbywać się będą do 30 czerwca 2020 r. Wakacyjny dyżur w oddziale przedszkolnym zaplanowany jest od 1 lipca do 24 lipca 2020 r. w formie zajęć stacjonarnych z zachowaniem zaleceń GIS i MEN. Organizacja zajęć w tym czasie zależeć będzie od liczby dzieci zgłoszonych przez rodziców, którzy otrzymali już informacje telefoniczne w tej sprawie.

W razie zapytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły.