szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

     Przypominamy, że w wyniku rekrutacji do oddziału przedszkolnego na nowy rok szkolny 2020/2021, przeprowadzonej w miesiącach marzec-kwiecień 2020 r. została utworzona jedna grupa przedszkolna dla dzieci 6 i 5-letnich.

     W związku z zainteresowaniem i zapytaniami Rodziców mających dzieci w tym wieku informujemy Państwa o postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021. W przypadku wpłynięcia dodatkowych wniosków (w liczbie umożliwiającej podział dzieci na dwie grupy) Dyrekcja szkoły może zwrócić się do Organu Prowadzącego o wyrażenie zgody na utworzenie drugiego oddziału. Zarządzenia Nr 313/2020 i Nr 314/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 23 stycznia 2020 r. określają warunki przeprowadzenia oraz terminy rekrutacji i postępowania uzupełniającego.

    W dniach 29 czerwca – 3 lipca 2020 r. wnioski można składać drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły lub wrzucić je do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu głównym do naszej placówki. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów znajdują się w zakładce REKRUTACJA 2020/2021 na stronie internetowej szkoły.

W tej sprawie można też kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły.

Skip to content