szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

AKCJA CHARYTATYWNA BOŻONARODZENIOWE KARTKI DLA SENIORÓW -PODOPIECZNYCH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KONARACH

W ramach akcji charytatywnej KARTKA DLA SENIORA zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych do czynnego uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Przesyłając życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, chcemy dodać otuchy tym, którzy na co dzień zmagają się z chorobą, cierpieniem i samotnością.

Cel akcji charytatywnej:

 • kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej;
 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby Seniorów, osób  starszych we współczesnym świecie;
 • rozwijanie zdolności plastyczno- artystycznych

Warunki uczestnictwa w akcji charytatywnej:

 • w akcji charytatywnej mogą brać udział dzieci, młodzież Szkoły Podstawowej w Świątnikach Górnych,
 • wymagane jest, aby każdy uczestnik do 10 grudnia 2020 r. przesłał drogą mailową do wychowawcy klasy deklarację o uczestnictwie w akcji (pomoże to organizatorom określić ilość powstających kartek świątecznych),
 • konieczne jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wypełnienie formularza przez rodziców/ opiekunów prawnych uczestnika akcji.

Sposób wykonania pracy – kartki bożonarodzeniowej dla Seniora:

 • prace należy wykonać ręcznie (dopuszcza się pomoc rodziców, osób dorosłych w przypadku młodszych dzieci), dowolną techniką plastyczną (wyklejanie, rysowanie, malowanie itp.)
 • prace nie mogą być większe niż format A4,
 • muszą zawierać elementy związane z tradycją świąt Bożego Narodzenia,
 • na kartce należy napisać życzenia dla Seniora, powinny być one napisane ręcznie i podpisane przez autora (jego podpis i klasa),
 • wykonaną kartkę należy włożyć do koperty wraz z formularzem zgłoszenia.

Przebieg akcji – miejsce i termin składania prac:

I etap – prace należy składać do 17 grudnia 2020 r. do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do szkoły,

            – przed wrzuceniem jej do skrzynki  należy zdjęcie wykonanej pracy przesłać do wychowawcy klasy.

II etap20 grudnia wychowawcy klas dokonają podsumowanie zaangażowania swoich uczniów w działania w ramach wolontariatu.

III etap 22 grudnia przedstawiciele Rady Rodziców kl. III A przekażą kartki Seniorom z Domu Pomocy Społecznej w Konarach.

Już dziś dziękujemy za zaangażowanie w czynienie dobra na rzecz podopiecznych Domu Opieki Społecznej w Konarach.

Koordynatorem akcji jest p. Lucyna Filipczyk

– wychowawca kl. III A

Skip to content