szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Organizacja nauki w szkołach i placówkach od 18 stycznia 2021 roku

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Od poniedziałku 18.01.2021 r. uczniowie klas I – III wznawiają naukę w szkole  w trybie stacjonarnym,w reżimie sanitarnym.Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.

Świetlica w naszej szkole od 18 stycznia 2021 roku pracuje zgodnie z planem w godz. od 7:00 do 17:00 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Bardzo prosimy o zapoznanie się  z wytycznymi MEiN, MZ i GIS , obowiązującymi procedurami i regulaminem.

 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Na stronie szkoły w Informatorze/Dokumenty/Regulaminy znajdują się dokumenty;

Procedury ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych – aktualizacja 18.01.2021r.;

Regulamin organizacji pracy szkoły obowiązujący od dnia 18 stycznia 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych.

Skip to content