szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

INFORMACJA – REKRUTACJA 2021/2022

OD 18 STYCZNIA 2021R. OGŁASZA NABÓR 
  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

18 STYCZNIA 2021r. – 29 STYCZNIA 2021r.

złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

przez rodziców dzieci, które w bieżącym roku szkolnym realizowały wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w naszej szkole. Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe dzieci te nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i są przyjęte z urzędu do oddziału przedszkolnego na nowy rok szkolny. Informacja ta dotyczy dzieci 5-letnich lub odroczonych od obowiązku szkolnego.

01 LUTEGO 2021r. – 05 MARCA 2021 r.

terminowe złożenie wniosku i niezbędnych dokumentów

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

18 STYCZNIA 2021r. – 12 MARCA 2021r.

DLA DZIECI Z OBWODU

zgłoszenie dzieci do klasy pierwszej zamieszkałych
w Świątnikach Górnych

15 MARCA 2021r. – 23 MARCA 2021 r. 

DLA DZIECI SPOZA OBWODU

        terminowe złożenie wniosku i niezbędnych dokumentów

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami, regulaminem rekrutacji i dokumentami dostępnymi w placówce (przy wejściu głównym)  oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA 2021/2022 www.spswiatnikigorne.eu

Odpowiednie dokumenty należy składać w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Kontakt:

ul. Bruchnalskiego 35, 32-040 Świątniki Górne, tel.: 12 270 50 40;

mail: szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl

Skip to content