szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Konkurs o tematyce sportowej

Jesteś uczniem naszej szkoły i masz zdolności literackie?
Napisz opowiadanie konkursowe dotyczące przynajmniej jednego z poniżej podanych tematów: 

a) własnego doświadczenia sportowego, 

b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych, 

c) zasady fair play i szacunku dla innych, 

d) radości z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą, 

e) równowagi między ciałem a umysłem, 

f) tradycji sportowych w rodzinie. 

Opowiadanie nie może przekraczać 6 stron tekstu – należy zastosować czcionkę Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami tekstu 1,5.

Prace należy przesłać na pocztę  c.wojtunik@interia.pl do 09.03.2021r

Trzy najlepsze wypracowania z kategorii: klas IV-VI i VII –VIII  zostaną nagrodzone  przez komisję konkursową  naszej  szkoły  oraz  wezmą udział w Ogólnopolskim Konkursie na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Prace zwycięzców zostaną umieszczone również na stronie internetowej szkoły sp.swiatnikigorne@interia.eu

Ogłoszenie  wyników konkursu  szkolnego odbędzie się  20.03.2021r

Konkurs zmierza do osiągnięcia następujących celów: 

1. zainteresowania młodzieży zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi, 

2. poszerzenia zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej, 

3. propagowania zachowań fair play, 

4. propagowania idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży, 

5. propagowanie radości z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą. 

                            Zapraszamy :  Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Skip to content