szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

INFORMACJA PO I ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Po weryfikacji wniosków i złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji do oddziału przedszkolnego.

Zakwalifikowanie dziecka do oddziału przedszkolnego
nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

NA II ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Rodzice kandydata zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

w dniach od 16 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r.

w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Wzór druku do pobrania znajduje się w przedsionku wejścia głównego do szkoły lub na stornie internetowej  www.spswiatnikigorne.eu 
w zakładce REKRUTACJA 2021/2022

W razie zapytań proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły nr tel. 12 270 50 40.

Dzieci, które w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 uczęszczały do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych i ich Rodzice złożyli w wyznaczonym terminie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym (4 kandydatów), są przyjęte do oddziału przedszkolnego na nowy rok szkolny 2021/2022.

Kandydaci zamieszkali w innej Gminie, niż Świątniki Górne mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych w miarę posiadanych wolnych miejsc, jakie pozostaną po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w stosunku do dzieci gminnych. Kandydaci ci są również objęci procedurą rekrutacyjną.

29 marca 2021 r. do godz. 15.00 opublikowana zostanie lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok 2021/2022 zgodnie z liczbą miejsc posiadanych przez naszą placówkę i ilością punktów uzyskanych przez kandydatów. Lista zostanie zamieszczona na drzwiach przy wejściu głównym do szkoły (w przedsionku szkoły).

Skip to content