szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Informacja w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Wszyscy kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani i ich Rodzice/prawni opiekunowie złożyli potwierdzenie woli w zakresie przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2021/2022
zostali przyjęci.
Przyjętych zostało 34 dzieci, w tym 4 dzieci kontynuujących edukację przedszkolną.
Postępowanie rekrutacyjne zostało zakończone. Wnioski złożone po terminie rozpatrywane będą w postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego na wolne miejsca, które zostaną opublikowane 28 czerwca 2021r.
W miesiącu maju 2021 roku będziemy prosić Rodziców przyjętych kandydatów o wypełnienie kompletu dokumentów – oświadczeń i zgód niezbędnych do zaplanowania organizacji pracy oddziału przedszkolnego w nowym roku szkolnym.

Skip to content