szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Konkurs o św. Józefie

Kochane  dzieci  z klas młodszych  i Droga młodzieży z klas starszych
Pragniemy serdecznie zachęcić WAS do udziału
w Konkursie o  św. Józefie.

     Klasy młodsze  O – III zapraszamy do Konkursu Plastycznego

     Klasy starsze IV – VIII zapraszamy do Konkursu literackiego       

Konkurs ten związany jest z Rokiem Św. Józefa, który został ogłoszony przez Papieża Franciszka 8 grudnia 2020r. Upamiętnia on 150 rocznicę ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego.  W Liście Apostolskim Patris Corde ( Ojcowskim sercem). Papież Franciszek przypomniał nam postać Św. Józefa, Jego miłość, czułość, odwagę i cichość. W dobie pandemii staje się dla nas Wzorem i Orędownikiem w przezwyciężaniu trudnych chwil.

Mam nadzieję, że udział w Konkursie rozbudzi w Waszych rodzinach zainteresowanie osobą i  kultem św. Józefa. Niech On otacza Was i wspiera troskliwą opieką.

Zapraszamy i liczymy na Wasz udział

                                                                                Organizatorzy

Szczegóły Konkursu w Regulaminie

R E G U L A M I N

KONKURSU  PLASTYCZNEGO  DLA MŁODSZYCH DZIECI
 ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA  
W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH     A. D. 2021

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok Świętego Józefa” z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego. Zakończy się on 8 grudnia 2021 r. Nawiązując do ogłoszonego „Roku Świętego Józefa” oraz chcąc uczcić „ziemskiego ojca Jezusa”, zachęcamy najmłodszych uczniów do uczestnictwa w konkursie plastycznym.

§ 1 – Organizator

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza. 

Koordynatorem konkursu są p. Dorota Bełtkiewicz, s. Zyta Łapa

§ 2 – Cel

– Przybliżenie dzieciom osoby św. Józefa odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Św. Józefa

– Zachęcenie do poznania osoby tak wyjątkowego Patrona i Orędownika oraz oddawania się pod Jego opiekę;

– Promowanie wartości chrześcijańskich w codziennych sytuacjach życiowych wzorowanych na postaci św. Józefa;

-Pobudzanie wyobraźni i kreatywności plastycznej, wykorzystanie różnorodnych technik artystycznych

§ 3 –Temat

Temat konkursu nawiązuje do ogłoszonego przez Papieża Franciszka ROKU ŚW. JÓZEFA oraz ogłoszenia Go Patronem Rodzin.

        ŚW. JÓZEF – STRAŻNIK NASZYCH RODZIN

§ 4 – Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych od I do III                              oraz klas 0 i będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:

 1. Najmłodsza grupa wiekowa – dzieci z klas 0  i uczniowie klas I.

 2. Młodsza grupa wiekowa- uczniowie klas II i III

§ 5 – Warunki uczestnictwa

Każdy uczestnik konkursu wykonuje indywidualnie jedną pracę w formacieA4, lubA3

stosując wybrane przez siebie techniki plastyczne takie jak: rysowanie,

malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

§ 6 – Ocenianie prac

Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę – obok wartości artystycznych – przede wszystkim samodzielność wykonania oraz wkład pracy dzieci.

§ 7 – Etapy konkursu

Konkurs będzie przeprowadzony tylko w etapie szkolnym.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

✓ Ogłoszenie rozpoczęcia konkursu 29 marca 2021 r.

Termin wysyłania prac konkursowych do 30 kwietnia 2021 roku.

✓ Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatorów .

✓ Ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2021. Zwycięzcy zostaną poinformowani                  o terminie rozdania dyplomów i nagród.

Zdjęcie pracy przesłać na e- mail do s. Zyty/ s.zyta.lapa@interia.pl / do końca kwietnia.

Prace zachowaj, aby trafiła na wystawę szkolną  po  powrocie do szkoły.

 • Prace konkursowe powinny być opatrzone na odwrocie metryczką z następującymi

informacjami: imię, nazwisko wykonawcy, klasa, tytuł pracy.

POWODZENIA

R E G U L A M I N

KONKURSU LITERACKIEGO DLA STARSZYCH DZIECI
 ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA                                                                        W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH     A. D. 2021

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok Świętego Józefa” z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego. Zakończy się on 8 grudnia 2021 r. Nawiązując do ogłoszonego „Roku Świętego Józefa” oraz chcąc uczcić „ziemskiego ojca Jezusa”, zachęcamy uczniów do uczestnictwa w konkursie literackim. 

§ 1 – Organizator

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza. 

 Koordynatorem konkursu jest s. Zyta Łapa

§ 2 – Cel

– odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Opiekuna Zbawiciela,

– poznanie roli św. Józefa w życiu Świętej Rodziny,

– kształtowanie postawy modlitwy do św. Józefa,

– kształtowanie postawy zaufania i powierzenia się opiece św. Józefa,

– kształtowanie umiejętności przekazywania w formie poetyckiej swoich przemyśleń,

– rozwijanie talentów literackich.

§ 3 –Temat

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie jednego  wiersza ku czci

św. Józefa nawiązującego do tematu

Św. Józef Opiekun Jezusa, Maryi, Kościoła                i naszych rodzin.

§ 4 –Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów starszych klas.

 1. Grupa wiekowa I – uczniowie klas IV – V
 • Grupa wiekowa II – uczniowie klas VI- VIII

§ 5 –Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy;
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza tematycznie

związanego z postacią św. Józefa  /druk tyko komputerowy /;

 • Wiersz powinien  zawierać tytuł;
 • Musi być pracą autorską;
 • Nie może być wcześniej nagradzany i publikowany w jakiejkolwiek formie;
 • Wiersz należy napisać zgodnie z określonymi wymaganiami edytorskimi: format A-4, czcionka Times New Roman: 12 pkt. Minimum 10 wersów.    

§ 6 – Ocenianie prac

Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę zgodność z tematem, wartość merytoryczna, poprawność językowa, oryginalność oraz samodzielność i  wkład pracy dzieci.

§ 7 – Etapy konkursu

Konkurs będzie przeprowadzony tylko w etapie szkolnym.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

✓ Ogłoszenie rozpoczęcia konkursu 29 marca 2021 r.

Termin wysyłania prac konkursowych do 30 kwietnia 2021 roku.

✓ Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatorów .

✓Ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2021. Zwycięzcy zostaną poinformowani o terminie

     rozdania dyplomów i nagród.

 do końca kwietnia.

Prace zachowaj, aby trafiła na wystawę szkolną  po  powrocie do szkoły.

 • Prace konkursowe powinny być opatrzone na odwrocie metryczką z następującymi   

              informacjami: imię, nazwisko wykonawcy, klasa, tytuł pracy,

POWODZENIA

ZAŁ.1 ZGODA RODZICÓW

ZAŁ.2 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Skip to content