szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, że do 22 czerwca 2021 r. trwają zapisy do świetlicy na nowy rok szkolny 2021/2022.  Prosimy o zgłaszanie uczniów i  przekazanie kart zapisu wychowawcom świetlicy. Wzór karty znajduje się w załączniku do podanej informacji lub można ją otrzymać kontaktując się z sekretariatem szkoły.

Świetlica w naszej szkole pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00

Załącznik – Karta zapisu do świetlicy

Skip to content