szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice !

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022 ze względu na okres pandemii i ogólne wytyczne MEiN, MZ i GIS,  odbędzie się w reżimie sanitarnym.

 W dniu rozpoczęcia roku szkolnego nie będziemy organizować akademii inaugurującej nowy rok szkolny. Uczniowie będą spotykać się ze swoimi Wychowawcami według podanego poniżej harmonogramu. Ze względu na konieczność przestrzegania zasad reżimu sanitarnego dzieci na teren szkoły wchodzą same, bez Rodziców – wyjątek stanowią uczniowie klas pierwszych i dzieci z oddziału przedszkolnego.  

1 września 2021 r. – środa

Spotkania dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas pierwszych odbędą się na hali sportowej wg poniższego harmonogramu:

Prosimy, aby z jednym dzieckiem na hali sportowej

przebywał tylko jeden Rodzic.

W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego mogą wziąć udział dzieci i opiekunowie bez żadnych objawów chorobowych. Dziecko i Rodzic muszą posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos. Przy wejściu na halę sportową należy skorzystać z płynu dezynfekcyjnego. Dzieci po wejściu na halę zajmują miejsca na krzesełkach, a opiekunowie na trybunach z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego – odstępu 1,5 – 2 m  między osobami.

Spotkania uczniów klas II – VIII z wychowawcami odbędą się w salach lekcyjnych wg poniższego harmonogramu:

Nowi wychowawcy zostaną przedstawieni uczniom w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Wychowawcy oczekują na zewnątrz budynku (przed wejściem głównym do szkoły) na uczniów swoich klas. Uczniowie wraz  z wychowawcą udają się do wyznaczonej sali, muszą posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos, którą zakładać będą w przestrzeni wspólnej. Zobowiązani są do skorzystania z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki. Rodzice oczekują na dzieci na zewnątrz budynku. Spotkania z wychowawcami trwać będą ok. 45 min.

Rodzice proszeni będą o wypełnienie dokumentów, które otrzymają za pośrednictwem uczniów/dzieci. Aby usprawnić organizację nowego roku szkolnego (w tym m.in. pracy świetlicy, organizacji żywienia) prosimy o zwrot dokumentów najpóźniej do 6 września 2021 r.

Skip to content