szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

„Ślubuję na sztandar szkoły być dobrym Polakiem…”

Jedną z najpiękniejszych tradycji naszej szkoły jest ślubowanie klas pierwszych.

26 października był wyjątkowym dniem dla uczniów klasy 1b.

Tego dnia w obecności Dyrekcji Szkoły i Rodziców uczniowie klasy 1b przedstawili  program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.

Wykazali się wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny, znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz wiedzą dotyczącą zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pięknie zaśpiewane piosenki, wzorcowo wyrecytowane wiersze wzruszyły wszystkich zgromadzonych. Dyrekcja Szkoły zgodnie stwierdziła, że pierwszoklasiści mogą zostać przyjęci do braci uczniowskiej.

Po złożeniu uroczystego ślubowania na sztandar szkoły Pani dyrektor Agnieszka Szlachetka dokonała wielkim ołówkiem aktu pasowania dzieci na uczniów. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki.

Następnie Pani Dyrektor złożyła dzieciom serdeczne życzenia a zebrani goście  nagrodzili ich gromkimi brawami.

Na zakończenie była chwila na pamiątkowe zdjęcia.

                                                                                                      Sylwia Pawela-Firek

Skip to content