szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

INFORMACJA I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA R.SZK. 2022/2023

Po weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków i złożonych dokumentów podajemy do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji do oddziału przedszkolnego, która została wywieszona na drzwiach wewnętrznych przy wejściu głównym do szkoły.

Zakwalifikowanie dziecka do oddziału przedszkolnego nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Rodzice kandydata zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

w dniach od 23 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r.

w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Wzory druków do pobrania znajdują się przy wejściu głównym  do szkoły lub na stornie internetowej  www.spswiatnikigorne.eu w zakładce REKRUTACJA 2022/2023

W razie zapytań proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły nr tel. 12 270 50 40.

Rodzice dzieci, które w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 uczęszczały do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych i złożyli w wyznaczonym terminie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym (2 kandydatów), są przyjęte do oddziału przedszkolnego na nowy rok szkolny 2022/2023.

Kandydaci zamieszkali w innej Gminie, niż Świątniki Górne mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych w miarę posiadanych wolnych miejsc, jakie pozostaną po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w stosunku do dzieci gminnych. Kandydaci ci są również objęci procedurą rekrutacyjną.

04 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00 opublikowana zostanie lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok 2022/2023 zgodnie z liczbą miejsc posiadanych przez naszą placówkę i ilością punktów uzyskanych przez kandydatów. Lista zostanie zamieszczona na drzwiach przy wejściu głównym do szkoły.

Skip to content