szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY 1 NA R.SZK. 2022/2023

Rodzice kandydata zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy 1

w dniach od 01 kwietnia 2022r. do 08 kwietnia 2022 r.

w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Wzór formularza do pobrania znajdują się przy wejściu głównym
do szkoły lub na stornie internetowej 
www.spswiatnikigorne.eu
w zakładce REKRUTACJA 2022/2023

W razie zapytań proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły nr tel. 12 270 50 40.

Dzieci urodzone w 2015r. zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców i oświadczenia o miejscu zamieszkania (nie biorą udziału w rekrutacji).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej placówki objęci są procedurą rekrutacyjną. O ich przyjęciu decyduje liczba wolnych miejsc
w klasach pierwszych i ilość uzyskanych punktów. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy, a w następnej kolejności rozpatrywane są wnioski kandydatów spoza terenu Gminy
w ramach posiadania wolnych miejsc).

11 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00 opublikowana zostanie lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy 1 na rok 2022/2023, która zostanie zamieszczona na wewnętrznych drzwiach przy wejściu głównym do szkoły.

Skip to content