szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA R.SZK. 2022/2023 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH

Na podstawie analizy dokumentów dokonanej przez komisję rekrutacyjną

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTĘ PRZYJĘTYCH KANDYDATÓW,

do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 przyjęto 22 dzieci.

Minimalna ilość punktów uprawniająca do przyjęcia na tym etapie rekrutacji wynosiła 40 punktów.

Informacja o rekrutacji uzupełniającej znajduje się na stornie internetowej  www.spswiatnikigorne.eu
w zakładce

 REKRUTACJA 2022/2023

Skip to content