szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Sprzątanie cmentarza

A choć ich życia płomień zgasł.
To myśli o nich
są przecież w nas.

Maria Czerkawska

28 października 46 uczniów naszej szkoły – członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu spędziło popołudniowy czas pracując na cmentarzu – grabili i zbierali liście, zamiatali ścieżki, oczyszczali groby, zapalali znicze, porządkowali zaniedbane stare mogiły. Coroczne sprzątanie miejsc wiecznego spoczynku przed Wszystkimi Świętymi jest staropolską tradycją, którą należy podtrzymywać, nie ograniczając się tylko do utrzymywania grobów swoich bliskich i rodzin. W ostatnim tygodniu października  Samorząd Szkolny zorganizował w szkole piękną akcję „ Światełko dla zapomnianych”- zbiórkę zniczy, które zapalone zostały na mogiłach – zwłaszcza tych opuszczonych.
Chcielibyśmy, aby sprzątanie grobów stało się naszą szkolną tradycją.
Pamięć o zmarłych jednoczy ludzi różnych pokoleń i przekonań, łączy przeszłość z teraźniejszością. Pamięć daje nieśmiertelność, bo istniejemy póki ktoś pamięta, niszczy złe wspomnienia, sprawia że wszystko, co czyni człowiek w życiu zostawia jakiś ślad dobra.
Młodzież z dużym zainteresowaniem zaangażowała się w porządkowanie miejscowego cmentarza, dbając w ten sposób o tradycję i pamięć o zmarłych. Akcja sprzątania grobów jest okazją do wzbudzenia szacunku do tych, którzy już odeszli, ale także okazją do zadumy nad własnym życiem. Wspólna modlitwa za wszystkich zmarłych na koniec pracy, była dowodem na to, że młodzi są nadzieją tego świata, a dewiza św. Benedykta „Ora et labora”nie odstrasza młodego pokolenia naszych uczniów. Poświęcenie uczniów jest również formą oddania czci  spoczywającym na tym cmentarzu nauczycielom i dobroczyńcom naszej szkoły. Z serca dziękuję za zaangażowanie – katechetka Agnieszka Sikora

Skip to content