szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Klasa 1a na lekcji terenowej pt. „Spacer po Świątnikach” organizowanej przez Muzeum Ślusarstwa

W środę 26 października uczniowie klasy 1a wzięli udział w lekcji pt. Spacer po Świątnikach organizowanej przez Muzeum Ślusarstwa im. M. Mikuły w Świątnikach Górnych. Uczniowie w ramach zajęć odbyli spacer po najważniejszych zabytkach sakralnych i świeckich. Dzieci poznały historię i zabytki świątnickiego kościoła, najważniejsze nagrobki oraz pomniki. Wszyscy chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wykonując powierzone zadania.

Skip to content