szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Warsztaty ekologiczne i rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Technicznego „Eko-zabawka”

Dzień Ziemi corocznie obchodzony w dniu 22 kwietnia uważany jest za największe ekologiczne święto świata, przypominające o konieczności i potrzebie ochrony środowiska.  Ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Tegoroczne obchody Dnia Ziemi przebiegały pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”.

Uczniowie klas I – III uczestniczyli w zorganizowanych właśnie z tej okazji warsztatach ekologicznych. Zostały one przeprowadzone 21 kwietnia przez panią Aleksandrę Piegzę oraz panią Paulinę Barcik – ekodoradców z Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, które przybliżyły dzieciom nie tylko samo pojęcie ekologii, ale przede wszystkim szeroko rozumiane zagadnienia związane z ochroną środowiska i zachowaniami nacechowanymi troską o naturę. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele warsztatów ekologicznych.

Podczas warsztatów nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród uczniom biorącym udział w Szkolnym Konkursie Technicznym „Eko-zabawka”. Celem konkursu było wykonanie zabawki z materiałów wtórnych, naturalnych i z recyklingu ze szczególnym zwróceniem uwagi na kreatywność i promowanie postaw proekologicznych. Autorzy zabawek wykazali się pomysłowością, oryginalnym wykonaniem. Każda  z prac była niepowtarzalna i wyjątkowa. Jury konkursu wzięło pod uwagę następujące kryteria:

– wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,

– inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,

– wrażenie estetyczne,

– samodzielność wykonania prac.

Po burzliwych obradach jury zdecydowało o przyznaniu:
I miejsce – Alicja Marszałek kl. IIb
II miejsce – Daniel Jaskólski kl. Ic
III miejsce – Hanna Kasprzyk kl. IIa

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy pomysłowości, a pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne składamy serdeczne podziękowania za obecność i przeprowadzenie warsztatów!

Skip to content