szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „MAM TALENT”

ORGANIZATOR:

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych

CELE KONKURSU:

 • popularyzowanie działań artystycznych
 • rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów
 • promowanie młodych talentów
 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • wyłonienie najciekawszych osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej w im. Adama Mickiewicz w Światnikach Górnych, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby czy talent.

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klas 4-8. Występy dozwolone są w duetach , grupach do 4 osób lub solo. Konkurs odbędzie w kategorii klas 4-8.

TERMIN KONKURSU:

20 czerwca 2023

FORMA KONKURSU:

Krótka prezentacja:

 • śpiew
 • taniec
 • pokaz umiejętności aktorskich
 • recytacja
 • małe formy teatralne
 • występy sportowo-akrobatyczne
 • gra na dowolnym instrumencie
 • zdolności manualne (np. origami) lub plastyczne
 • prezentacja treści kabaretowych
 • inne…

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Prezentacja nie może być dłuższa niż 4 minuty
 • W przypadku utworu muzycznego, prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu. Wykonawca występuje z własnym podkładem lub akompaniamentem (nagranym na płycie lub pen drive i dostarczonym do organizatorów podpisanym imieniem i nazwiskiem)
 • W przypadku talentu plastycznego, oprócz przyniesionych swoich prac, uczestnik wykonuje jedną pracę w czasie trwania imprezy (ok. 30 min w wyznaczonym do tego miejscu, posiada swoje przybory)
 • Podczas dokonywania zgłoszenia należy podać informację o warunkach technicznych jakie organizator ma zapewnić uczestnikowi konkursu (pianino,laptop,rzutnik,mikrofon itp.)
 • Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz muzyki, rzutnik multimedialny,
 • Wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikowi do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.
 • Uczniowie występują wg przyznanych im numerków
 • Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych nauczycieli , przyznając każdemu punkty w skali 1-10.
 • 3 finalistów wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów. O wyniku decyduje suma punktów
 • Spośród wybranej trójki wszyscy uczniowie wybierają zwycięzcę, poprzez oddanie swojego głosu na jedną z nich. W ten sposób zostanie wyłonione miejsce I, II, i III.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział, natomiast zwycięzcy nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorząd Uczniowski.
 • Występy nie mogą stwarzać zagrożenia zarówno uczestnikom, jak i obserwatorom.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w w/w regulaminie konkursu
 • W przypadku wątpliwości, informacji udziela p. Celina Wojtunik.
 • Chętni uczniowie zgłaszają się do 7 czerwca 2023 do Opiekuna Samorządu  Uczniowskiego.
 • W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie zorganizowanie wcześniejszych eliminacji o których zostaną poinformowani zainteresowani uczniowie.
Skip to content