szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM I REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA

ILOŚĆ DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2023/2024: 30

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC: 12

INFORMACJA O REKRUTACJI uzupełniającej

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY 1

Szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji uzupełniającej zawiera Zarządzenie Nr 908/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja 2023/2024 oraz na tablicy ogłoszeń na parterze przy wejściu głównym do budynku szkoły.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego klasy 1 zostanie podana do publicznej wiadomości 3 lipca 2023r., poprzez wywieszenie list na drzwiach wejściowych do szkoły. 

Skip to content