szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Klasy 1-3

 Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/

„Drogi Uczniu!

Szkoła, do której uczęszczasz, dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii, wprowadza nauczanie na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć. 

Dyrektor szkoły organizuje cały proces nauczania na odległość, a nauczyciele przygotowują dla Ciebie materiały i aktywności. 

To jest czas, gdy umiejętności, które nabyłeś samodzielnie, korzystając np. z serwisów społecznościowych na smartfonie, tablecie, komputerze lub w szkole podczas lekcji informatyki, mogą wprowadzić Cię na wyższy poziom wykorzystania nowoczesnych technologii. 

Jeśli masz jakiekolwiek trudności, np. z dostępem do sygnału internetu, skontaktuj się ze szkołą (np. telefonicznie) – poinformuj ją o swoich problemach. 

Pamiętaj, że jesteś członkiem społeczności klasowej i to, że musisz przebywać w domu nie oznacza, że jesteś poza swoją klasą szkolną.

Przeczytaj nasze porady. Pomogą Ci one efektywnie uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania:

1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców zorganizuj swoje miejsce i ustal czas pracy: 

 1. zapoznaj się z informacjami przesłanymi przez dyrektora szkoły /wychowawcę/nauczycieli poszczególnych przedmiotów na temat sposobów narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia nauczania,
 2. jeśli masz rodzeństwo w wieku szkolnym, a w domu nie ma odpowiedniego sprzętu dla każdego z Was, Twoi rodzice powinni skontaktować się z szkołą (Waszymi wychowawcami) oraz ustalić z nimi plan i sposób Waszej pracy,
 3. zapoznaj się z instrukcjami przekazanymi przez wychowawcę/nauczycieli, jak pobrać materiały do nauki,
 4. pamiętaj, że w razie potrzeby możesz napisać sam lub z pomocą rodziców maila do nauczyciela z prośbą o przedłużenie terminu wykonania danego zadania/aktywności,
 5. przyda Ci się komputer, tablet lub smartfon z kamerą internetową, słuchawkami
  i mikrofonem – sprawdź działanie tych urządzeń na przykładowym połączeniu ze swoimi rówieśnikami lub innymi osobami; przygotuj również swoje zeszyty i podręczniki, gdyby potrzebna była dodatkowa notatka poza materiałami elektronicznymi,
 6. jeśli zajęcia są prowadzone on-line, czyli w czasie rzeczywistym, pamiętaj, aby kilka minut wcześniej zalogować się w odpowiednim miejscu.

2. Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu. Początkowo taka forma nauki może budzić Twoją obawę, szybko jednak przekonasz się, że jest ona bardzo przystępna i atrakcyjna:

 1. zapoznaj się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi Ci przez nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania rozwiązań,
 2. sprawdź, w jaki sposób możesz zadawać nauczycielowi pytania lub uczestniczyć w dyskusji,
 3. uważnie czytaj polecenia – jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy komunikacji, by wyjaśnić je z nauczycielem,
 4.  odważnie udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania przez sieć, pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej przy ich formułowaniu,
 5.  staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze. 

3. W miarę możliwości systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj wymagane przez nauczyciela aktywności:

 1.  sprawdź termin wyznaczony przez nauczyciela na wykonanie zadania,
 2. jeśli Twoje rozwiązanie wymaga przygotowania pliku, zapisz go w wymaganym formacie, sprawdź objętość pliku – jeśli jest on zbyt duży zastosuj metody kompresji poznane na lekcjach informatyki lub poproś o pomoc rodzica, nauczyciela, prześlij rozwiązanie
  w wyznaczonym terminie i upewnij się, czy plik dotarł do nauczyciela,
 3. wykonaj inne wymagane przez nauczyciela aktywności, przestrzegając ustalonych terminów, a w przypadku niemożności wykonania zadania poproś go o pomoc
  w rozwiązaniu napotkanego problemu.

 4. Staraj się rozszerzać swoje wiadomości, wyszukując dodatkowe informacje w internecie na zadany temat. Pamiętaj, aby nie kopiować gotowych rozwiązań i tekstów. Przekazuj nauczycielowi tylko Twoje autorskie rozwiązania i materiały.

5. W zorganizowany sposób przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań z poszczególnych przedmiotów. W przypadku trudności poproś o pomoc nauczyciela, rodziców lub kolegów.

6. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w intrenecie i higieny pracy z komputerem/innymi urządzeniami. Informuj rodziców (opiekunów) o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój

7. Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne.

 Proszę również, zapoznać się treścią i przestrzeganiem wskazanych zasad w dokumencie – „Zasady nauczania na odległość w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych” – dostępny na stronie szkoły w zakł. Informator – Dokumenty.                                                                                                                                    

                   Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/

Drodzy Rodzice!

Dyrektor oraz nauczyciele naszej szkoły, do których uczęszczają Państwa dzieci, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia.

Zachęcamy do podjęcia współpracy i komunikowania się ze szkołą w zakresie organizacji zdalnego nauczania, jeżeli to możliwe również do udzielania pomocy nauczycielom i uczniom szkoły.

Przekazujemy kilka wskazówek, które mogą być pomocne w kształceniu na odległość. Narzędzia i aplikacje wykorzystywane do kontynuowania nauki na odległość, mogą także wspierać rozwijanie pasji oraz zainteresowań Państwa dzieci i na stałe stać się ważnym elementem ich kształcenia.

Rodzicu,

1. W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych. 

2. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy: 

 1. edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura),
 2. sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania,
 3. dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,
 4. rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.

3. Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością. Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej pracy.

4. Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. Udostępnij im swój numer telefonu, adres mailowy, korzystaj z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę internetową szkoły.

 5. Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności techniczne, zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego dziecka.

6. Pomóż dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, zorganizować warunki do nauki w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp do komputera, tablet itd.

7. Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny.

8. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za pilność, systematyczność i samodzielną naukę.

9. Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń. Motywuj do samodzielnego rozwiązania zadań, doradź, w jaki sposób ma przechowywać pobrane materiały i swoje rozwiązania.

11. Zwróć szczególną uwagę dziecka na bezpieczne korzystanie z internetu. Przydatne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz w dalszej części poradnika, jak również na stronie https://ose.gov.pl/pakietyedukacyjne

12. Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych przez nie aktywnościach.

Proszę również, zapoznać się treścią dokumentu – „Zasady nauczania na odległość w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych” – dostępny na stronie szkoły w zakł. Informator – Dokumenty.                                                                                                                                    

WYKORZYSTYWANE PRZEZ NAUCZYCIELI
KLAS 1-3 ZASOBY INTERNETOWE
I POLECANE
PODCZAS ORGANIZACJI
KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Linki najczęściej wykorzystywane w materiałach przesyłanych uczniom:

https://www.men.gov.pl

https://www.e-podreczniki.pl

https://www.wsip.pl

https://www.nowaera.pl

https://www.ucze.pl

https://www.uczezdalnie.gwo.pl

https://www.mac.pl

https://www.akademia.pwn.pl

https://operon.pl

https://www.naszelementarz.men.gov.pl

https://www.ore.edu.pl

https://www.scholaris.pl

https://www.squla.pl

https://www.educore.pl

https://www.eduelo.pl

https://www.szaloneliczby.pl

https://www.matika.in

https://pl.khanacademy.org

https://www.miniminiplus.pl

https://www.learningapps.org

https://www.matzoo.pl

https://www.zyraffa.pl

https://www.superkid.pl

https://www.wordwall.net

https://www.dziecieceinspiracje.pl

https://www.youtube.com

https://www.pisupisu.pl

https://www.uniwersytetdzieci.pl

https://www.bystredziecko.pl

https://www.wczesnoszkolni.pl

https://www.khanacademy.pl

https://www.zamiastkserówki.edu.pl

https://www.ekreda.pl

https://www.minstructor.pl

https://www.literolandia.TV

https://www.mojedziecikreatywnie.pl

https://www.ikwdomowymzaciszu.blogspot.com

https://www.krainamuzyki.pl

https://www.ninateka.pl

https://www.pixabay.com

https://www.digipuzzle.net

https://www.lektury.gov.pl

https://www.ekodzieciaki.mos.gov.pl

https://www.specjalni.pl

https://www.pl.padlet.com

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA

Platformy:  kahoot.it, LearningApps.org

Strona: www.youtube.com, 

Uczniowie w klasach 1-3 powinni mieć program
Word (lub darmowy zamiennik: OpenOffice lub Libre Office), Paint

 

JĘZYK ANGIELSKI

https://www.macmillan.pl/

http://scholaris.pl/

https://www.youtube.com/

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

 

 

 

 

RELIGIA

E katecheza – portal Wydawnictwa św. Stanisława dla Katechetów

MOCNI W DUCHU – JEZUICI TV

https://katechizmy.com.pl/

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/zdalne-lekcje-religii

https://www.katechizmy.pl/

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety

www.etykawszkole.pl

http://www.fizykon.org/teksty_lit/opowiastki.htm

http://vademecumgdynia.org/category/akademia-malego-filozofa/

http://obrazyfilozofii.blogspot.com/

http://tekstotekafilozoficzna.pl/krotkie-formt/646-2/

http://www.pracownia-filozoficzna.pl/

http://www.scholaris.pl/

www.publikacje.edu.pl 

https://www.edukator.pl/filozofia,235.html 

http://nowa-akropolis.pl/index.php/filozofia

http://www.profesor.pl/

http://www.interklasa.pl/

http://ninateka.pl/

http://www.edux.pl/

 

 

 

 

 

ETYKA

PRZYPOMINAMY I PROSIMY O ZACHOWANIE ZASAD BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY Z WYKORZYSTANIEM INTERNETU

 

 

Skip to content