szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Klasy 4-8

 Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/

„Drogi Uczniu!

Szkoła, do której uczęszczasz, dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii, wprowadza nauczanie na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć. 

Dyrektor szkoły organizuje cały proces nauczania na odległość, a nauczyciele przygotowują dla Ciebie materiały i aktywności. 

To jest czas, gdy umiejętności, które nabyłeś samodzielnie, korzystając np. z serwisów społecznościowych na smartfonie, tablecie, komputerze lub w szkole podczas lekcji informatyki, mogą wprowadzić Cię na wyższy poziom wykorzystania nowoczesnych technologii. 

Jeśli masz jakiekolwiek trudności, np. z dostępem do sygnału internetu, skontaktuj się ze szkołą (np. telefonicznie) – poinformuj ją o swoich problemach. 

Pamiętaj, że jesteś członkiem społeczności klasowej i to, że musisz przebywać w domu nie oznacza, że jesteś poza swoją klasą szkolną.

Przeczytaj nasze porady. Pomogą Ci one efektywnie uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania:

1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców zorganizuj swoje miejsce i ustal czas pracy: 

 1. zapoznaj się z informacjami przesłanymi przez dyrektora szkoły /wychowawcę/nauczycieli poszczególnych przedmiotów na temat sposobów narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia nauczania,
 2. jeśli masz rodzeństwo w wieku szkolnym, a w domu nie ma odpowiedniego sprzętu dla każdego z Was, Twoi rodzice powinni skontaktować się z szkołą (Waszymi wychowawcami) oraz ustalić z nimi plan i sposób Waszej pracy,
 3. zapoznaj się z instrukcjami przekazanymi przez wychowawcę/nauczycieli, jak pobrać materiały do nauki,
 4. pamiętaj, że w razie potrzeby możesz napisać sam lub z pomocą rodziców maila do nauczyciela z prośbą o przedłużenie terminu wykonania danego zadania/aktywności,
 5. przyda Ci się komputer, tablet lub smartfon z kamerą internetową, słuchawkami
  i mikrofonem – sprawdź działanie tych urządzeń na przykładowym połączeniu ze swoimi rówieśnikami lub innymi osobami; przygotuj również swoje zeszyty i podręczniki, gdyby potrzebna była dodatkowa notatka poza materiałami elektronicznymi,
 6. jeśli zajęcia są prowadzone on-line, czyli w czasie rzeczywistym, pamiętaj, aby kilka minut wcześniej zalogować się w odpowiednim miejscu.

2. Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu. Początkowo taka forma nauki może budzić Twoją obawę, szybko jednak przekonasz się, że jest ona bardzo przystępna i atrakcyjna:

 1. zapoznaj się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi Ci przez nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania rozwiązań,
 2. sprawdź, w jaki sposób możesz zadawać nauczycielowi pytania lub uczestniczyć w dyskusji,
 3. uważnie czytaj polecenia – jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy komunikacji, by wyjaśnić je z nauczycielem,
 4.  odważnie udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania przez sieć, pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej przy ich formułowaniu,
 5.  staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze. 

3. W miarę możliwości systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj wymagane przez nauczyciela aktywności:

 1.  sprawdź termin wyznaczony przez nauczyciela na wykonanie zadania,
 2. jeśli Twoje rozwiązanie wymaga przygotowania pliku, zapisz go w wymaganym formacie, sprawdź objętość pliku – jeśli jest on zbyt duży zastosuj metody kompresji poznane na lekcjach informatyki lub poproś o pomoc rodzica, nauczyciela, prześlij rozwiązanie
  w wyznaczonym terminie i upewnij się, czy plik dotarł do nauczyciela,
 3. wykonaj inne wymagane przez nauczyciela aktywności, przestrzegając ustalonych terminów, a w przypadku niemożności wykonania zadania poproś go o pomoc
  w rozwiązaniu napotkanego problemu.

 4. Staraj się rozszerzać swoje wiadomości, wyszukując dodatkowe informacje w internecie na zadany temat. Pamiętaj, aby nie kopiować gotowych rozwiązań i tekstów. Przekazuj nauczycielowi tylko Twoje autorskie rozwiązania i materiały.

5. W zorganizowany sposób przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań z poszczególnych przedmiotów. W przypadku trudności poproś o pomoc nauczyciela, rodziców lub kolegów.

6. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w intrenecie i higieny pracy z komputerem/innymi urządzeniami. Informuj rodziców (opiekunów) o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój

7. Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne.

 Proszę również, zapoznać się treścią i przestrzeganiem wskazanych zasad w dokumencie – „Zasady nauczania na odległość w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych” – dostępny na stronie szkoły w zakł. Informator – Dokumenty.                                                                                                                                    

                   Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/

Drodzy Rodzice!

Dyrektor oraz nauczyciele naszej szkoły, do których uczęszczają Państwa dzieci, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia.

Zachęcamy do podjęcia współpracy i komunikowania się ze szkołą w zakresie organizacji zdalnego nauczania, jeżeli to możliwe również do udzielania pomocy nauczycielom i uczniom szkoły.

Przekazujemy kilka wskazówek, które mogą być pomocne w kształceniu na odległość. Narzędzia                    i aplikacje wykorzystywane do kontynuowania nauki na odległość, mogą także wspierać rozwijanie pasji oraz zainteresowań Państwa dzieci i na stałe stać się ważnym elementem ich kształcenia.

Rodzicu,

1. W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych. 

2. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy: 

 1. edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura),
 2. sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania,
 3. dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,
 4. rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.

3. Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością. Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej pracy.

4. Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. Udostępnij im swój numer telefonu, adres mailowy, korzystaj z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę internetową szkoły.

 5. Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności techniczne, zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego dziecka.

6. Pomóż dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, zorganizować warunki do nauki
w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp do komputera, tablet itd.

7. Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny.

8. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za pilność, systematyczność                          i samodzielną naukę.

9. Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń. Motywuj do samodzielnego rozwiązania zadań, doradź, w jaki sposób ma przechowywać pobrane materiały i swoje rozwiązania.

11. Zwróć szczególną uwagę dziecka na bezpieczne korzystanie z internetu. Przydatne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz w dalszej części poradnika, jak również na stronie https://ose.gov.pl/pakietyedukacyjne

12. Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych przez nie aktywnościach.

Proszę również, zapoznać się treścią dokumentu – „Zasady nauczania na odległość w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych” – dostępny na stronie szkoły w zakł. Informator – Dokumenty.                                                                                                                                    

WYKORZYSTYWANE PRZEZ NAUCZYCIELI
KLAS 4-8 ZASOBY INTERNETOWE
I POLECANE
PODCZAS ORGANIZACJI
KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

Linki najczęściej wykorzystywane w materiałach przesyłanych uczniom:

Matematyka

www.gov.pl/web/zdalnelekccje

https://epodreczniki.pl/

https://pistacja.tv/

https://matzoo.pl

https://szaloneliczby.pl

https://www.microsoft.com/pl-pl/education

www.eduelo.pl

https://www.nowaera.pl

https://gwo.pl

https://www.youtube.com

https://szaloneliczby.pl

Język polski

https://gwo.pl/platforma-gwo-do-nauki-z-domu-p4682

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

https://www.eduelo.pl/

https://dyktanda.pl/

Język niemiecki

https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8/jezyk-niemiecki/meine-deutschtour

Język angielski

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

https://www.pearson.pl/

http://scholaris.pl/

https://www.youtube.com/

https://www.ang.pl/gramatyka

http://www.elllo.org/

https://learningapps.org/

Chemia

www.e-podręczniki.pl

https://www.youtube.com/

https://www.dlanauczyciela.pl/

https://docwiczenia.pl/

Fizyka

https://eduelo.pl

https://epodreczniki.pl

https://www.crazynauka.pl

http://www.naukatolubie.pl

https://www.nowaera.pl

https://gwo.pl

https://www.youtube.com

https://genial.ly

Biologia

www.e-podręczniki.pl

www.zoo-krakow.pl

www.youtube.com

Geografia

https://eduelo.pl

http://scholaris.pl

https://epodreczniki.pl/

www.naukatolubie.pl

https://www.nowaera.pl

https://www.national-geographic.pl/

http://www.totylkofizyka.pl/

https://www.kulczykfoundation.org.pl/edukacja

https://www.mozaweb.com/pl/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&active_menu=3d

https://online.seterra.com/pl

Przyroda

https://epodreczniki.pl/

http://scholaris.pl

https://eduelo.pl

https://www.nowaera.pl

Historia

 https://epodreczniki.pl/

https://www.microsoft.com/pl-pl/education

https://dzieje.pl/

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

www.eduelo.pl

https://learningapps.org

WF

https://www.olimpijski.pl/

https://www.wychowaniefiz.pl/

https://learningapps.org

Muzyka

https://vod.tvp.pl/kolekcja/kulturalny-rock-szkolny,47077594

www.muzykotekaszkolna.pl

www.ninateka.pl.edu

https://www.mac.pl/flipbooki

Plastyka

www.gov.pl

Informatyka

www.youtube.com

https://www.microsoft.com/pl-pl/education

https://www.wsipnet.pl

https://kahoot.it/

https://learningapps.org

www.e-podręczniki.pl

Religia

https://www.katechizmy.com.pl/

https://kulkat.pl/

https://portalkatechetyczny.pl/

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/zdalne-lekcje-religii

https://www.katechizmy.pl/

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety

Technika

http://wychowaniekomunikacyjne.org

https://brd.edu.pl/

www.e-podręczniki.pl

www.eduelo.pl

Świetlica

https://padlet.com/agnesbiol/nhgatlvtkncj

 

PRZYPOMINAMY I PROSIMY O ZACHOWANIE ZASAD BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY Z WYKORZYSTANIEM INTERNETU

 

Skip to content