szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Rekrutacja 2021/2022

W związku z rozpoczętym w dniu 18 stycznia 2021r. postępowania rekrutacyjnego  do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 prosimy o terminowe składanie odpowiednich dokumentów, jak również zwrócenie uwagi na ich właściwe wypełnienie (w tym także potwierdzających spełnienie wskazanych kryteriów decydujących o przyjęciu kandydata).

Wymagane jest podpisanie dokumentów przez obojga rodziców. Jeśli nie ma możliwości uzyskania podpisu drugiego rodzica, konieczne jest przedłożenie wyroku sądu w sprawie pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich jednego z rodziców (m.in. w tej kwestii).

DOKUMENTY:

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych i dodatkowych zawartych w Zarządzeniu Nr 508/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 11 stycznia 2021 r., §1 ust.8-12, złożone przez rodziców/opiekunów prawnych.

  KLASA I

 

 

Inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów zawartych w Zarządzeniu Nr 508/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 11 stycznia 2021 r., §2 ust.10-14, złożone przez rodziców/opiekunów prawnych.

 

 

Zarządzenia:

Uchwały:

 

 

Skip to content