szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Informacja w sprawie kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przez komisję rekrutacyjną 24 kwietnia 2023r. upubliczniona została lista  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2023/2024.

Lista znajduje się na drzwiach przy wejściu głównym do szkoły.

Na stronie internetowej naszej placówki www.spswiatnikigorne.eu
w zakładce REKRUTACJA 2023/2024 znajdują się informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz terminy postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej.

Wnioski złożone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego
(w tym także kandydatów nieprzyjętych) rozpatrzone zostaną przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym w zależności od ilości wolnych miejsc.

Skip to content